Sukces łódzkich informatyków

Program komputerowy opracowany w Katedrze Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej zajął drugie miejsce w międzynarodowym konkursie zorganizowanym przez University of Beira Interior z Portugalii – poinformowała uczelnia. Program stworzył mgr inż. Wojciech Sankowski, pracujący w zespole pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Andrzeja Napieralskiego.

Nagrody FNP 2008 przyznane

Rada Fundacji na rzecz Nauki Polskiej przyznała po raz siedemnasty nagrody za wybitne osiągnięcia i odkrycia naukowe. Każdego roku tylko czterech wybitnych uczonych otrzymuje to prestiżowe wyróżnienie, nazywane „Polskim Noblem”. Wysokość nagrody wynosi w tym roku 200 tys. złotych.

Jesień czasem afektywnych zaburzeń sezonowych

Późna jesień to pora roku, wraz z którą u wielu ludzi pojawiają się stany apatii, złego humoru, obniżenia aktywności oraz ciągłego zmęczenia. Objawy te świadczą najczęściej o trudnościach ludzkiego organizmu w przystosowaniu się do krótszego dnia, jednak mogą również wskazywać na tzw. „depresję sezonową”, dla której naukowcy wymyślili nazwę "afektywne zaburzenia sezonowe". Na szczęście zaburzeń […]

CN Kopernik zaprezentowało pierwsze eksponaty

W Warszawie odbyła się wczoraj prezentacja wizualizacji i pierwszych eksponatów wystawy stałej „Strefa światła”, która będzie prezentowana w budowanym w stolicy Centrum Nauki Kopernik. Projekty wystawowe w CNK są finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie programu wieloletniego przyjętego przez rząd. Resort pokrywa również jedną trzecią kosztów działalności bieżącej Centrum.

Trwa nabór do Akademii „Artes Liberales”

Akademia "Artes Liberales" jest konfederacją polskich uczelni, która umożliwia studentom zgłębianie wiedzy w ośmiu współpracujących ze sobą szkołach wyższych. Rekrutacja do AAL potrwa do połowy listopada. O przyjęcie do Akademii mogą się ubiegać studenci czwartego lub piątego roku. Osoby przyjęte do międzyuczelnianego programu rozpoczną swoją pracę badawczą na początku przyszłego semestru.