Konferencja dedykowana współczesnej geodezji i kartografii

Dziś geodezja to nowoczesne mobilne skanery laserowe, modelowanie przestrzeni wirtualnej i precyzyjne odtwarzanie rzeczywistości za pośrednictwem wirtualnych obrazów z dokładnością do dwóch, trzech milimetrów. Na Politechnice Gdańskiej spotka się ponad 120 specjalistów z całej Polski, by dyskutować o problemach współczesnej geodezji, hydrografii oraz nawigacji.

Wyższe szkolnictwo niepubliczne

Zrównanie praw studentów uczelni publicznych i niepublicznych w zakresie finansowania studiów – to główny wniosek z ogłoszonego raportu "Wyższe Szkolnictwo niepubliczne w Polsce". Dokument przygotowały: Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich oraz Fundacja Edukacyjna Perspektywy.