530. rocznica zwycięstwa Stefana Batorego w Wielkich Łukach

530 lat temu, 6 września 1580 roku, wojska króla Stefana Batorego rozgromiły wojska rosyjskie i zdobyły twierdzę w Wielkich Łukach.