AHE: cofnięte uprawnienia

Ministerstwo Nauki cofnęło Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi uprawnienia do kształcenia na kierunku Zarządzanie. Uczelnia musi zakończyć prowadzenie studiów na tym kierunku wraz z końcem semestru zimowego, nie później niż do 28 lutego 2010 roku.