Asteroida Międzynarodowy Rok Astronomii 2009

Grupa robocza ds. nazewnictwa małych ciał Układu Słonecznego działająca w ramach Międzynarodowej Unii Astronomicznej zadecydowała o nadaniu asteroidzie 1997 YA1 nazwy IYAMMIX, na pamiątkę Międzynarodowego Roku Astronomii 2009.