CN Kopernik zaprezentowało pierwsze eksponaty

W Warszawie odbyła się wczoraj prezentacja wizualizacji i pierwszych eksponatów wystawy stałej „Strefa światła”, która będzie prezentowana w budowanym w stolicy Centrum Nauki Kopernik. Projekty wystawowe w CNK są finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie programu wieloletniego przyjętego przez rząd. Resort pokrywa również jedną trzecią kosztów działalności bieżącej Centrum.