Columbus na orbicie już przez rok

Europejski moduł badawczy Columbus już od roku znajduje się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS. Prowadzone w nim eksperymenty obejmują takie pola badań jak biologia roślin, egzobiologia, heliofizyka, fizjologia człowieka oraz fizyka płynów.