Dr Kassenberg laureatem Nagrody im. Wojciecha Dutki

Andrzej Kassenberg, założyciel i prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju, został tegorocznym laureatem Nagrody Pracy Organicznej w Ochronie Środowiska im. Wojciecha Dutki. Odbierając wyróżnienie, laureat powtórzył słowa Mahatmy Ghandiego: – Najpierw się z ciebie śmieją, potem ignorują, zwalczają, a na końcu wygrywasz.