Fundacja Partners Polska przyznała granty konferencyjne

Fundacja Partners Polska ogłosiła wyniki konkursu „Nauka dla Rozwoju”, którego laureaci otrzymają granty na udział w zagranicznych konferencjach, kongresach i sympozjach naukowych dotyczących międzynarodowej współpracy rozwojowej w 2008 roku. Komisja Konkursowa wybrała projekty siedmiu naukowców m.in. z SGGW, Uniwersytetu Łódzkiego, Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej.