Habilitacja przed niezależną komisją

Minister nauki i szkolnictwa wyższego zamierza znieść obowiązek pisania pracy habilitacyjnej i obrony jej przed radą wydziału. "Gazeta Wyborcza" ujawnia niektóre założenia nowego modelu kariery naukowej, które przedstawi dziś Barbara Kudrycka.