Konferencja Wybrane zagadnienia astrofizyki

15 maja 2009 roku w Częstochowie odbędzie się konferencja Wybrane zagadnienia astrofizyki, podczas której młodzi naukowcy przedstawią wyniki swoich prac badawczych z obszaru astrofizyki i astronautyki.