Ks. prof. Michał Heller doktorem UKSW

Ksiądz profesor Michał Heller, fizyk, filozof i teolog, odebrał w Warszawie honorowy doktorat Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tytuł został mu przyznany za całokształt osiągnięć naukowych.