Min. Edukacji: ustawa oświatowa powinna jak najszybciej wejść w życie

Minister edukacji Katarzyna Hall ma nadzieję, że przyjęta dziś w Sejmie ustawa o systemie oświaty wejdzie w życie najszybciej, jak to jest możliwe. Rządowy projekt zakłada m.in. obniżenie wieku szkolnego do 6. roku życia, upowszechnienie wychowania przedszkolnego, możliwość przekazania szkół fundacjom i stowarzyszeniom oraz ograniczenie roli kuratora.