Nagrody Nobla

Dziś poznamy pierwszych tegorocznych laureatów nagrody Nobla – z medycyny i fizjologii. Te prestiżowe wyróżnienia, ufundowane przez inżyniera i wynalazcę Alfreda Nobla, są przyznawane już od 109 lat. Laureata lub laureatów wybiera zgromadzenie profesorów Królewskiego Karolińskiego Instytutu Medyczno-Chirurgicznego w Sztokholmie.