Nauczyciele w Ogrodzie Doświadczeń

Ogród Doświadczeń w Krakowie organizuje we współpracy z metodykami Urzędu Miasta Krakowa warsztaty dla nauczycieli biologii i przyrody. Tematem szkolenia, które odbędzie się 28 października, będzie "Wykorzystanie zasobów Ogrodu Doświadczeń podczas projektowania działań dydaktycznych".