Niewyjaśnione zachowanie marsjańskiego łazika Spirit

Po tym jak w ostatnich dniach stycznia marsjański łazik Spirit przestał prawidłowo funkcjonować, zespół operacyjny NASA Mars Exploration Rover przeprowadził szereg nadzwyczajnych badań diagnostycznych sondy.