Olsztyn: wystawa „Zagłada polskich elit”

W olsztyńskiej delegaturze Instytutu Pamięci Narodowej otwarto wystawę "Zagłada polskich elit, akcja AB – Katyń". Przedstawia ona dokumenty i zdjęcia ukazujące zbrodnie popełnione podczas drugiej wojny światowej przez dwóch okupantów: niemieckiego i radzieckiego.