Pierwsze wyniki obserwacji uderzenia w Księżyc

Dzisiaj amerykańska misja LCROSS planowo zakończyła się podwójnym uderzeniem w powierzchnię Księżyca. Efekty uderzenia nie zostały wykryte w świetle widzialnym, ale udało się zaobserwować je w podczerwieni.