Pół wieku Kampinoskiego Parku Narodowego

Dziś mija 50. lat od utworzenia Kampinoskiego Parku Narodowego. 16 stycznia 1959 roku z inicjatywy profesorów Jadwigi i Romana Kobendziów w celu ochrony unikalnego kompleksu wydm śródlądowych i obszarów bagiennych na zachód od Warszawy utworzono park narodowy. Jest to drugi pod względem powierzchni park narodowy w Polsce, który obecnie zajmuje obszar ponad 38 i pół tysiąca hektarów.