Polskie otwarcie Międzynarodowego Roku Astronomii 2009 – fotoreportaż

Wczoraj w Toruniu nastąpiło oficjalne polskie otwarcie Międzynarodowego Roku Astronomii 2009. Głównym punktem programu było odsłonięcie pomnika planetoidy 12999 Toruń. Przedstawiamy fotoreportaż z tego wydarzenia.