Polsko-białoruskie rozmowy o nauce i technologii

W Warszawie odbyło się dziesiąte posiedzenie Polsko-Białoruskiej Komisji do spraw Współpracy w dziedzinie Nauki i Technologii. Delegacji polskiej przewodniczyła prof. dr hab. Maria Elżbieta Orłowska – sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zaś delegacji białoruskiej – prof. Włodzimierz Niedilko – pierwszy zastępca przewodniczącego Komitetu Nauki i Technologii Republiki Białoruś. Posiedzenie odbyło się 25 listopada.