Prof. Mieczysław Jaroniec doktorem h.c. UMK

Senat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przyjął wniosek o nadanie honorowego doktoratu prof. Mieczysławowi Jarońcowi, chemikowi z Kent University (USA) – informuje toruńska uczelnia. Jego kandydatura została zgłoszona przez grupę profesorów z Wydziału Chemii. Procedurę wszczęto w marcu tego roku, a opinię dla Senatu przygotowali naukowcy z UMK, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Akademii Medycznej w Gdańsku.