Przyznano Nagrodę im. Witolda Lipskiego

Dr Dariusz Dereniowski z Politechniki Gdańskiej oraz dr Marek Klonowski z Politechniki Wrocławskiej zostali laureatami czwartej edycji konkursu naukowego o Nagrodę im. Witolda Lipskiego. Konkurs organizowany jest przez Fundację Rozwoju Informatyki, Polskie Stowarzyszenie dla Maszyn Liczących i Polskie Towarzystwo Informatyczne.