Psychologiczne i społeczne aspekty pracy

Związkom pracy z psychologią poświęcona będzie IX Ogólnopolska Konferencja Naukową „Praca a człowiek”, która odbędzie się 19 listopada na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie. Organizatorem sympozjum jest Koło Nauk Psychologicznych ANIMA UG.