Rumunia przystąpi do Europejskiej Agencji Kosmicznej

Rumunia podpisała porozumienie o przystąpieniu do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Po ratyfikacji umowy przez parlament stanie się 19. krajem członkowskim ESA.