Ruszyła Liga Starożytnicza

W Toruniu wystartowała druga edycja Ligi Starożytniczej  – programu edukacyjnego, którego celem jest popularyzacja wiedzy o kulturze antycznej. Projekt, który rozpoczął się 25 października, będzie prowadzony do końca roku szkolnego 2008/2009. Jego inicjatorami są:  Katedra Filologii Klasycznej UMK, Fundacja „Traditio Europae” oraz Toruńskie Koło Polskiego Towarzystwa Filologicznego.