Sejm: sześciolatki do szkół

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o systemie oświaty. Rozszerza ona obowiązek szkolny na sześciolatki. Od nowego roku szkolnego będą one mogły rozpocząć edukację szkolną za zgodą rodziców, a od 2012 roku ma zostać wprowadzony obowiązek szkolny dla wszystkich sześciolatków.