Startuje Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (PNFN) rozpoczęła finansowanie projektów, opracowywanych i rozwijanych wspólnie przez studentów i uczonych obu krajów. Polska nie ratyfikowała jeszcze Umowy między Rządem RP a Rządem RFN o współpracy w ramach tej instytucji, dlatego też w początkowym okresie działania Fundacji programy naukowe będą finansowane przez stronę niemiecką.