Trwa nabór do Akademii „Artes Liberales”

Akademia "Artes Liberales" jest konfederacją polskich uczelni, która umożliwia studentom zgłębianie wiedzy w ośmiu współpracujących ze sobą szkołach wyższych. Rekrutacja do AAL potrwa do połowy listopada. O przyjęcie do Akademii mogą się ubiegać studenci czwartego lub piątego roku. Osoby przyjęte do międzyuczelnianego programu rozpoczną swoją pracę badawczą na początku przyszłego semestru.