UMK w szczelnej sieci

Na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyło się uroczyste zakończenie drugiego etapu budowy sieci bezprzewodowej  UMK. W trakcie uroczystości podpisano list intencyjny o dalszej współpracy pomiędzy toruńską uczelnią a Meru Networks i Konsorcjum FEN.