Uniwersytet Warszawski zmieni umowy

Uniwersytet Warszawski zobowiązał się wobec Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do zmiany umów zawieranych ze studentami. UOKiK uznał, że uczelnia naruszyła prawo, ponieważ nie zamieszcza w umowach informacji na temat wysokości opłat za niektóre czynności, m.in. za powtarzanie semestru czy wydanie legitymacji studenckiej.