UOKiK ukarał SGH

Szkoła Główna Handlowa będzie musiała zapłacić ponad 270 tysięcy złotych kary. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że ta warszawska uczelnia stosuje niedozwolone klauzule w umowach zawieranych ze studentami. Nie informuje studentów o istotnych warunkach umowy, na przykład nie precyzuje warunków odpłatności za studia.