W Gdańsku powstaje słownik studenckiego slangu

Na Uniwersytecie Gdańskim powstaje Słownik Slangu Studentów UG. Projekt jest wzorowany na doświadczeniach amerykańskich językoznawców zajmujących się slangiem i jest współtworzony przez studentów. Publikacja ukaże się nakładem Wydawnictwa UG. Uczelnia zapewnia, że Słownik będzie cyklicznie uaktualniany.