Węgiel na czysto

Na Śląsku powstanie jeden z największych w Europie ośrodków ekologicznego wykorzystania węgla. Główny Instytut Górnictwa w Katowicach oraz Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu formalnie rozpoczęły budowę Centrum Czystych Technologii Węglowych. To jeden z największych projektów badawczych na Śląsku.