XXV Seminarium Pracowni Komet i Meteorów

W piątek, 27 lutego w warszawskim Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN rozpocznie się XXV Seminarium Pracowni Komet i Meteorów oraz X Walne Zgromadzenie towarzystwa.