Zakrycie Plejad

13 listopada Księżyc w pełni zakryje składniki gromady otwartej M45 Plejady. Oczywiście ze względu na dużą jasność tarczy nie będzie można liczyć na dokładne obserwacje momentów zakryć.