Zmiany w systemie studiów

Premiowanie najlepszych studentów i doktorantów, rozszerzenie dostępu do bezpłatnego kształcenia oraz umiędzynarodowienie procesu studiów – to główne założenia zmian systemowych przygotowywanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Szefowa resortu Barbara Kudrycka tłumaczyła na konferencji prasowej, że ich celem jest unowocześnienie polskich uczelni i zwiększenie partnerskiej roli studentów.