Zmiany w szkolnictwie wyższym

Rząd chce przeprowadzić systemową reformę szkolnictwa wyższego. Zgodnie z przyjętymi założeniami, ma się zwiększyć autonomia programowa szkół wyższych. Najlepsze z nich otrzymają pełną swobodę w tworzeniu autorskich, innowacyjnych i interdyscyplinarnych programów studiów.